Pages

25 September 2019

HÌNH ẢNH CHƯ TÔN GIÁO PHẨM GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT ÂU CHÂU ĐỌC LỄ TẤN PHONG HOÀ THƯỢNG THÍCH TỪ TRÍ

Những hình ảnh Chư Tôn Giáo Phẩm GHPGVNTN Âu Châu đọc lễ Tấn Phong Hoà Thượng Thích Từ Trí tân viên tịch đêm 08.09.2019 tại giác linh đường Phật Huệ...


 Những hình ảnh Chư tôn Giáo Phẩm lãnh đạo GHPGVNTN Âu Châu HT Thích Tánh Thiệt (Đệ nhất chủ tịch), HT Thích Như Điển (Đệ nhị chủ tịch) thay mặt lãnh đạo GHPGVNTN Âu Châu đọc lời tấn phong HT thượng Từ Hạ Trí tân viên tịch vì những đóng góp to lớn trong sự nghiệp hoằng pháp độ sanh của ngài.

0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites