Pages

05 September 2019

ĐIỆN THƯ PHÂN ƯU - PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI NHẬT BẢN CHÙA VIỆT NAM

Tăng Ni và Phật tử chùa Việt Nam tại Nhật bản thành kính ngưỡng vọng đốt nén tâm hương, nguyện cầu Giác Linh Cố Thương Tọa Cao Đăng Phật Quốc.
Thành tâm chia buồn đến Đại đức Thích Trung Lưu, cùng chư Tôn Đức trong Môn Đồ Pháp Quyến của cố Thượng tọa trước sự mất mát lớn lao này...
PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI NHẬT BẢN
CHÙA VIỆT NAM
243-0307 Kanagawaken, Aikogun, Aikawamachi, Hanbara 4889-1 Japan
Tel: 046 281 4226 __________________________________________________

Nhật Bản, ngày 04 tháng 09 năm 2019

ĐIỆN THƯ PHÂN ƯU

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Kính gửi: Chư Tôn Đức Ban Tổ Chức Tang Lễ

ĐĐ.Thích Trung Lưu, cùng Chư Tôn Đức trong Môn Đồ Pháp Quyến

Chùa Việt Nam tại Nhật bản vừa hay tin: Thượng tọa thượng Từ hạ Trí, Viện chủ Chùa Phật Đạo, Trú trì Chùa Phật Huệ đã thuận thế vô thường, thâu thần thị tịch lúc 10 giờ sáng ngày 03 tháng 09 năm 2019 (nhằm ngày 05 tháng 08 năm Kỷ Hợi) tại bệnh viện thuộc Thành Phố Frankfurt am Main, Đức quốc. Trụ thế 80 tuổi, 35 Đạo lạp, 28 Hạ lạp.

Tăng Ni và Phật tử chùa Việt Nam tại Nhật bản thành kính ngưỡng vọng đốt nén tâm hương, nguyện cầu Giác Linh Cố Thương Tọa Cao Đăng Phật Quốc.
Thành tâm chia buồn đến Đại đức Thích Trung Lưu, cùng chư Tôn Đức trong Môn Đồ Pháp Quyến của cố Thượng tọa trước sự mất mát lớn lao này.
TM. Chùa Việt Nam tại Nhật Bản
Kính Phân Ưu

Đại đức Thích Nhuận Ân
Sư cô Thích Nữ Giới Bảo

0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites