Pages

05 September 2019

ĐIỆN THƯ PHÂN ƯU - CHÙA KHÁNH ANH FRANCE

Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Âu Châu vừa nhận được Cáo Phó từ Đại Đức Thích Trung Lưu và Môn Đồ Pháp Quyến chùa Phật Huệ tại thành phố Frankfurt - Đức Quốc...
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT ÂU CHÂU
LA CONGRÉGATION BOUDDHIQUE VIETNAMIENNE UNIFIÉE EN EUROPE
THE UNIFIED VIETNAMESE BUDDHIST CONGREGATION IN EUROPE
 
Chùa Association Bouddhique
                               Khánh Anh
                                                   Âu châu, Evry, ngày 4 tháng 9 năm 2019
                                    
                           Điện Thư Phân Ưu

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Kính gởi: Đại Đức Thích Trung Lưu cùng toàn thể Môn Đồ Pháp Quyến chùa Phật Huệ
Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Âu Châu vừa nhận được Cáo Phó từ Đại Đức Thích Trung Lưu và Môn Đồ Pháp Quyến chùa Phật Huệ tại thành phố Frankfurt - Đức Quốc.
Thượng Tọa Thích Từ Trí, Trụ Trì chùa Phật Huệ tại Frankfurt, Đức Quốc vừa an nhiên thị tịch tại thành phố Frankfurt am Main vào lúc 10 giờ sáng (Đức Quốc), thứ Ba, ngày 03 tháng 09 năm 2019 nhằm mùng 05 tháng 08 âm lịch năm Kỷ Hợi.
Thượng Toạ Thích Từ Trí
Xuất thế : 01.01.1940 (Canh Thìn)
Trụ thế : 80 năm - Đạo lạp : 35 năm - Hạ lạp : 28 năm.

Nối dòng pháp Lâm Tế Chánh Tông, thiền phái Gia Phổ đời thứ 43.
- Lễ Nhập Kim Quan vào lúc 11 giờ sáng thứ Tư, ngày 04.09.2019 (5.8.Kỷ Hợi)
- Lễ Cung Tống Kim Quan thứ Hai, ngày 09.09.2019 (11.8.Kỷ Hợi).

Toàn thể Tăng Ni Phật tử GHPPGVNTN Âu Châu nhất tâm cầu nguyện Giác Linh Thượng Toạ Thích Từ Trí.
 

Tảo Đăng Phật Địa
Nhập Nhất Chủng Trí
Bất Từ Đại Nguyện
Hoàn Đáo Ta Bà
Hoằng Dương Phật Pháp
Phổ Độ Quần Sanh.

 
Cầu nguyện toàn thể Môn Đôn Pháp Quyến thường an lạc và chu toàn hậu sự, viên thành như ý.
Kính nguyện Giác Linh Thượng Toạ - khứ lai tự tại, an nhiên đốn nhập, thể tánh vô sanh, trí bi song vận.
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.
                                          Kính Phân Ưu
                                          Đồng Kính Bái
                                     HĐĐH Tăng Ni Phật Tử
                                       GHPGVNTN Âu Châu
     Đệ Nhất Chủ Tịch                                          Đệ Nhị Chủ Tịch
Hòa Thượng Thích Tánh Thiệt                     Hoà Thượng Thích Như Điển
 

8 Rue François Mauriac. 91000 Evry. France. Tél : +33.1.64.93.55.56 - +33.7.70.07.33.99. E-mail : thichquangdao@khanhanh.fr

0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites