Pages

27 February 2018

KHUNG CẢNH CHUNG ĐÓN GIAO THỪA MẬU TUẤT 2017-2018


Những hình ảnh Phật tử và quý Đồng hương cung nghinh Tăng Đoàn quang lâm Đại Hùng Bảo Điện khai Lễ Giao thừa và rước Vía Đức Di Lặc Tôn Phật đên 15.02.2018...


Xin hoan hỉ click lên tấm hình
để xem trọn ALBUM

0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites