Pages

29 December 2014

NHỮNG HÌNH ẢNH TRONG KHOÁ TU PHẬT THẤT 26-28.12.2014

Xin giới thiệu cùng quý Phật tử những hình ảnh trong khoá tu Phật Thất được tổ chức trong 3 ngày 26-28.12.2014 vừa qua tại chùa Phật Huệ...
  


Xin hoan hỉ clicken vào tấm hình để xem toàn bộ Album
0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites