Pages

17 March 2014

Hình Ảnh Khoá Tu Bát Quan Trai 15-16.03.2014

Xin giới thiệu cùng quý Phật tử những hình ảnh ghi lại từ khoá Tu Bát Quan Trai do chùa Phật Huệ tổ chức ngày 15-16.03.2014 vừa qua...
Xin quý vị hoan hỉ bấm vào những tấm hình 
để xem khổ lớn hoặc slideshow

0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites