Pages

24 October 2013

Chứng Điệp Quy Y Tam Bảo Mới


"Để tạo sự tiện lợi cho quý Phật tử trong việc sử dụng Chứng Điệp Quy Y Tam Bảo, kể từ năm 2012 vào các dịp Tết Nguyên Đán, Rằm tháng Giêng, Phật Đản; Vu Lan; Đàn Pháp Dược Sư... chùa Phật Huệ đã làm và cấp Chứng Điệp Quy Y Tam Bảo theo thể thức mới (dạng Personalausweis - Bỏ túi). Nay BBT trân trọng thông báo để quý Phật tử cùng được biết..."Để tạo sự tiện lợi cho quý Phật tử trong việc sử dụng Chứng Điệp Quy Y Tam Bảo, kể từ năm 2012 vào các dịp Tết Nguyên Đán, Rằm tháng Giêng, Phật Đản; Vu Lan; Đàn Pháp Dược Sư... chùa Phật Huệ đã làm và cấp Chứng Điệp Quy Y Tam Bảo theo thể thức mới (dạng Personalausweis - Bỏ túi). Nay BBT trân trọng thông báo để quý Phật tử cùng được biết. 
Mọi chi tiết Quy Y Tam Bảo xin quý Phật tử hoan hỉ liên lạc về chùa theo các địa chỉ sau:
Phật Huệ Info: Phật Huệ Info

Ban Biên Tập:  Ban Biên Tập 


Mẫu Chứng Điệp Quy Y Tam Bảo 

0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites