Pages

28 October 2013

Những Hình Ảnh Khoá Tu Bát Quan Trai 26-27.10.2013 - Phần 2


"Tại sao người Phật tử lại phải thực hành buông xả? Buông xả là gì? Sự kiến chấp trong tâm sẽ dẫn đến những mối nguy hại nào trong cuộc sống? Làm cách nào để tha thứ cho người... Đây là Chủ Đề của buổi thuyết pháp: Thực Hành Buông Xả do Thượng Toạ Giảng Sư Thích Phước Tiến đến từ  Việt Nam thuyết giảng tại chùa Phật Huệ..."
Xin quý vị hoan hỉ bấm vào bức hình để xem toàn bộ Album

DSC00854[★]
      Thượng Toạ Thích Phước Tiến trong buổi thuyết Pháp 
        tại chùa Phật Huệ ngày 27.10.2013
0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites