Pages

28 October 2013

Những Hình Ảnh Khoá Tu Bát Quan Trai 26-27.10.2013 tại Chùa Phật Huệ - Phần 1


"Luân hồi là gì? Nghiệp là gì? Có mấy loại Nghiệp? Tại sao Bồ Tát sợ  Nhân, chúng sanh sợ Quả? Nghiệp nào là thượng trọng mà người Phật tử cần luôn phải quán chiếu?...v.v. Đây là những chủ đề trọng yếu được BTC nêu ra trong khoá Tu Bát Quan Trai vừa qua..."
Xin vui lòng nhấn vào tấm hình để xem toàn bộ Album


DSC00712

0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites