Pages

20 October 2013

Thư Mời Đàn Pháp Dược Sư

"Nhân ngày vía Phật Dược Sư, năm nay chùa Phật Huệ sẽ tổ chức Pháp Hội Dược Sư từ  ngày Thứ Bảy 02.11.2013 đến ngày Chúa Nhật 03.11.2013, để nhờ nguyện lực của chư tôn, cầu an, giải oan kiết cho Phật tử chúng ta..."                                      


 
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất
Chi Bộ Ðức Quốc
Chùa Phật Huệ
Hanauer-Landstraße 443, 60314 Frankfurt am Main 

Tel.: 0176-81156716 oder 069-48449850

E-mail:  info@phathue.de,   Fax:  069-48449855
 

*     *     *   

Thư Mời
Frankfurt, ngày 12.10.2013

Kính gởi:      Quý Ðạo Hữu, quý Phật Tử
Trích yếu:    v/v Mời tham dự Pháp Hội Dược Sư để giải trừ tai nạn, bệnh hoạn, oan kiết, tại chùa Phật Huệ, từ ngày Thứ Bảy 02.11 đến ngày Chúa Nhật 03.11.13

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính thưa quý Ðạo Hữu, Phật Tử xa gần,
http://www.tangthuphathoc.net/dienduocsu/thatpduocsu/phatduocsu-01.gif
Kính thưa Quý Liệt Vị,

Nếu đức Phật A Di Ðà đã kiến tạo thế giới Cực Lạc để độ chúng sanh sau cuộc sống nầy, thì Ðức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, cũng vì thương chúng sanh mà phát 12 đại nguyện để giải trừ ách nạn, tiêu tai, diên thọ cho chúng sanh ngay trong cuộc sống.

Ai cũng biết rằng: lăn lộn trong cuộc sống, chúng ta  phải chen đua, phấn đấu với đời. Do đó ai cũng gặp những phiền não và lo sợ: lo sợ những tai họa có thể đến, lo sợ những bệnh dữ ngặt nghèo đang rình rập để cướp sinh mạng mình hay của những người thân, lo sợ những kẻ thù oán có thể dùng bùa chú ếm đối để hại mình, lo sợ những tà ma hay ác thần, ác quỷ nhiễu hại, hoặc còn có biết bao nhiêu nỗi lo sợ khác. 
Biết rõ những  những khổ não và những chướng ngại của con người gặp phải, Ðức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai đã phát nguyện cứu độ. Chỉ nghe danh hiệu Ngài, tụng thần chú của Ngài, và lập đàn tràng theo lời chỉ dạy trong kinh Dược Sư, là tạo cái nhân để giải trừ những tai ách, khổ nạn, bệnh hoạn, yểu số v. v..

Nhân ngày vía Phật Dược Sư, năm nay chùa Phật Huệ sẽ tổ chức Pháp Hội Dược Sư từ  ngày Thứ Bảy 02.11.2013 đến ngày Chúa Nhật 03.11.2013, để nhờ nguyện lực của chư tôn, cầu an, giải oan kiết cho Phật tử chúng ta.

Ðèn dâng cúng trong đàn tràng Dược Sư sẽ được thắp sáng 49 ngày đêm, mỗi ngọn đèn có dán tên của một Ðạo Hữu, Phật Tử dâng cúng. Tiền mua đèn thắp suốt 49 ngày cho mỗi vị, do quý vị tùy hỉ góp phần công đức. Xin quý vị điền tên của mình cùng những người thân trong gia đình vào tờ Dâng Ðèn Giải Trừ Oan Kiết kèm theo, và gởi về Chùa sớm để chúng tôi có thể chuẩn bị chu đáo.

Trong thời gian hai ngày của Pháp Hội, Quý vị nào ở xa muốn về chùa tham dự để cùng nhau niệm Phật, lễ Phật, tụng kinh, trì chú, mời quý vị sắp xếp ở lại chùa. Quý vị ở xa nhớ mang theo túi ngủ.

Ðể những nguyện cầu của chúng ta được thành tựu, chúng tôi hy vọng sẽ có muôn ngàn ngọn đèn Giải Trừ Oan Kiết được thắp sáng để kết họp thành Ðại Nguyện Lực làm cho Pháp Hội Dược Sư được bội phần viên mãn.
Chúc quý vị cùng bửu quyến được vạn sự lành.
                                                                                      
Nam Mô Hoan Hỉ Tạng Bồ Tát    
     

Tỳ Kheo Thích Thiện Sơn           


từ Thứ Bảy 02.11.2013 đến Chúa Nhật  03.11.2013Thứ Bảy 02.11.2013

10.30 giờ: Khai Đàn Pháp Hội Dược Sư.

                Tụng Sám Dược Sư phần I

12.00 giờ: Thọ trai Kinh hành, niệm Phật

14.  giờ- 15.30 giờ: Tụng kinh Dược Sư,

16.00-17.00: trì chú và niệm Hồng danh Dược Sư Phật. Chú nguyện Dược Sư Thủy

18.00 giờ: Cơm chiều

19:30 giờ: Sám Dược Sư phần II

21.00 giờ- 22.00 giờ: Niệm Dược Sư Phật, trì chú Dược Sư, quán đảnh

 22.30 : Chỉ tịnh (đi ngủ )Chúa Nhật 03.11.2013

05.00 giờ : Thức chúng

05.30: Tọa thiền. Công phu sáng

08.00: Điểm tâm
09.00: Tụng chú, niệm Phật, chú nguyện Dược Sư Thủy, kết nút chỉ Ngủ sắc
12.00 giờ : Thọ trai , Kinh hành, niệm Phật

14.00 giờ: Tụng chú, niệm Phật, chú nguyện Dược Sư Thủy, kết nút chỉ Ngủ sắc

16.00 giờ Giải đáp thắc mắc.Kết thúc Đàn Pháp
17.00 giờ: Cho Phật Tử thính nước và chỉ ngủ sắc
 

2 Kommentare:

Cảm ơn những thông tin hữu ích trên trang web. Mời các bạn vào trang chuabenhdongian.com để biết cách điều trị đơn giản và hiệu quả những bệnh hay gặp ở mọi người

Cảm ơn những thông tin hữu ích trên trang web. Mời các bạn vào trang chuabenhdongian.com để biết cách điều trị đơn giản và hiệu quả những bệnh hay gặp ở mọi người

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites