Pages

23 June 2013

THÔNG BÁO - TU BÁT QUAN TRAI 06-07.07.2013Vì  trùng hợp với những ngày Seminar trong Tu Viện Phật Đạo nên ngày Huân Tu Đại Bi Thứ Bảy 27.07.2013 sẽ được thay thế bằng ngày Thọ Bát Quan Trai vào ngày Thứ Bảy 06.07...
Vì  trùng hợp với những ngày Seminar trong Tu Viện Phật Đạo nên ngày Huân Tu Đại Bi Thứ Bảy 27.07.2013 sẽ được thay thế bằng ngày Thọ Bát Quan Trai vào ngày Thứ Bảy 06.07 vào lúc 14:00 giờ và kết thúc lúc 14:00 giờ ngày Chủ Nhật 07.07.2013.

Quý Phật tử ở xa xin hoan hỉ mang theo túi ngủ và vật dụng cá nhân. 


Xin thông báo và mời Quý vị Phật tử về chùa tham dự đông đủ .
0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites