Pages

31 December 2019

MỘT THOÁNG THIỀN TRÀ


Ngoài trời tí tách mưa đông
Trong chùa ánh lửa hồng ló rạng
Những ngọn nến như ngọn lửa Nhiên Đăng
Xua đi màn u minh đen tối 
(Nhân ngày Vía Phật A Di Đà 17.11AL)
Buổi Thiền trà ngày Vía Di Đà
Tứ Chúng tề tựu đông đủ
Di ảnh Thầy ngồi hiền từ chăm chú
Để chứng minh và dõi theo bước chúng con
Ngoài trời tí tách mưa đông
Trong chùa ánh lửa hồng ló rạng
Những ngọn nến như ngọn lửa Nhiên Đăng
Xua đi màn u minh đen tối
Đốt sạch những sân, hận, si, mê
Sư Diệu Hạnh gợi ý những nan đề
Các Phật tử cùng nhiếp tâm bàn thảo
Thật tịnh lặng thiền toả hương Tam Bảo
Pháp Tịnh tu cho đời bớt khổ đau
Chốn thiền môn toả sáng nến nguyện cầu
Cầu Tam Bảo, Tam Thánh đồng gia hộ
Cho chúng sanh cõi Ta bà bớt khổ
Được sống trong hạnh phúc thoát tai ương
Bớt chiến tranh để mang lại tình thương
Cho kiếp sống cõi hồng trần tạm bợ...

C-P

0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites