Pages

31 December 2019

MỘT THOÁNG LƯU NIỆM TỪ KHOÁ TU MÙA ĐÔNG 14-15.12.2019

Những hình ảnh lưu niệm từ khóa tu Giáo Lý Mùa Đông 2019 ngày 14-15.12.2019 tại Frankfurt am Main
Xin hoan hỉ clicken lên tấm hình 
để xem chi tiết0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites