Pages

31 December 2019

WEIHNACHTEN BEI DEN BUDDHISTEN - GIÁNG SINH CÙNG CÁC PHẬT TỬ

Video lời chia sẻ những tình càm Phật tử người Đức nói về đạo Phật và các Phật tử Việt Nam trong Bữa Cơm Giáng Sinh tối 25.12.2019 tại Frankfurt am Main
Xin hoan hỉ clicken lên tấm hình 
để xem chi tiết 

0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites