Pages

19 February 2019

NHƯ NGỌN CỎ BỒNG


Xuân nay đến muôn nhà,
Với tấm lòng thiết tha.
Chúc Đạo Tâm nở mãi,
Hương Đạo bay ngàn xa...
Xuân ấm trời quê hương,
Đông lạnh người tha phương.
Kỷ niệm xưa ẩn hiện,
Trong ai giũa đêm trường...

Bôn ba nơi xứ lạ,
Sống lâu cũng quen nhà.
Ngoài kia trời lạnh giá,
Quê xưa còn mãi xa.

Nỗi lòng người xa xứ,
Dẫu đã sớm định cư.
Xuân đi rồi Xuân đến,
Bốn mùa chỉ huyễn hư.

Vẫn trong cõi bụi hồng,
Giải ngân hà mênh mông.
Đời trăm năm hạn cuộc,
Ta khác chi cỏ bồng.

Ngày mai trời lại sáng,
Quê mình sẽ nở hoa.
Đèn nhà nhà tỏa rạng,
Vui sống đời vị tha...

Xuân nay đến muôn nhà,
Với tấm lòng thiết tha.
Chúc Đạo Tâm nở mãi,
Hương Đạo bay ngàn xa...

Tuệ Kiên

0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites