Pages

18 May 2017

NHỚ PHẬT ĐẢN QUÊ NHÀ
Phật đã vào đời em biết không
Bước chân tịnh lạc tựa sen hồng
Ta cúi rạp mình hôn đất mẹ
Cho đời tươi nở đóa sen lòng...

Phật Đản quê mình có vui không
Gió có reo vui giữa nắng hồng
Mây trắng đi về trời phương ngoại
Sen hạ còn thơm nước hồ trong?

Em vẫn vui và áo màu lam
Chúc nhau câu nói vẫn thật lòng
Hoa nở ngát trời mừng đón Phật
Ba cõi an hoà nước Từ Tâm.

Phật đã vào đời em biết không
Bước chân tịnh lạc tựa sen hồng
Ta cúi rạp mình hôn đất mẹ
Cho đời tươi nở đóa sen lòng.

Chùa Phật Huệ, Frankfurt
mùa Phật Đản 2561 -2017
Thích Thanh Hương0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites