Pages

14 November 2016

THƯ KHÂM TẠ CÔNG ĐỨC

Nhờ ân đức ấy của ông mà các con cháu người Việt Nam định cư tại Đức Quốc đã tiếp nối thành công có cuộc sống ổn định nơi đất khách quê người và được xem như quê hương thứ hai của mình.


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính bạch Thầy Trụ Trì chùa Phật Huệ


                                                                          Đức quốc, ngày 01.08.2016,

Nhân dịp Đại lễ Vu Lan, mùa tri ân và Báo ân của người con Phật, để thể hiện sự „Tận hiếu báo ân và Tận tình đáp nghĩa“ đúng như lời Phật dạy.
Trước nhất chúng con thành kính khâm tạ Thầy Trụ Trì đã hứu khả và hoan hỉ cho phép chúng con kêu gọi mọi ngươời phát tâm kẻ ít, người nhiều đóng góp xây dựng tượng đài lưu niệm Ông Rupert Neudeck, vị đại ân nhân đã ra tay cứu vớt hơn 11.000 thuyền nhân Việt Nam lênh đênh trên biển cả.
Nhờ ân đức ấy của ông mà các con cháu người Việt Nam định cư tại Đức Quốc đã tiếp nối thành công có cuộc sống ổn định nơi đất khách quê người và được xem như quê hương thứ hai của mình.
Kế đến chúng con xin chân thành tri ân quý ân nhân đã đóng góp có phương danh sau đây:
1. Phạm Thị Kim Ngân 50€ (Ffm)
2. Bác Dương Xuân Lang, PD Diệu Quế 30€ (Ffm)
3. Trương Mỹ Dung 10€ (Ffm)
4. Đào 20€ (Ffm)
5. Nguyên Long 5€ (Ffm)
6. Nguyễn Thị Nự 10€ (Hà Nội)
7. Thang Kiến Toàn 20€ (Ffm)
8. Nguyễn Thị Thu Hường 5€ (Ffm)
9. Đàm Thị Nhuận 10€ (Schwetzingen)
10. Vũ Thị Kim Yến 10€ (Ludwigshafen)
11. Vũ Thị Kim Oanh 10€ (Schwetzingen)
12. Võ Văn Tùng 20€ (Ffm)
13. Phương Anh 20€ (Haßfurt)
14. Gia Huy 10€ ((Haßfurt)
15. Nguyễn Thị Kim Chi 5€ (Ludwigshafen)
16. Lê Thuý Bảo 5€ (Darmstadt)
17. Trần Văn Huấn 10€ (Darmstadt)
18. Nguyễn Thị Phương Lan 10€ (Offenbach)
19. Nguyễn Văn Đương 10€ (Rodgau)
20. Văn Thành Kiệt 10€ (Lord)
21. Đặng Văn Thuỵ 10€ (Ffm)
22. Nguyễn Khắc Giang 10€ (Egelsbach)
23. Phạm Thị Bích Thuỷ 100€ (Neu Amspach)
24. Trần Toàn Chí 50€ (Rodgau)
25. Nguyễn Ngọc Tuấn 10€ (Ffm)
26. Trần Kim Loan 20€ (Breuberg)
27. Nguyễn Thị Thu Hà 70€ (Bruchköbel)
Tổng cộng: 550€, số tiền này chúng con xin Thầy hoan hỉ cho chúng con chuyển vô Projektkonto của chùa con như chùa đã thực hiện việc này.
Một lần nữa chúng con xin đa tạ ân Thầy và kính chúc Thầy pháp thể Khương Ninh, Tuệ đăng rạng chiếu.
Kính chúc quý ân nhân đã Tác phước Thiện duyên luôn được dào dào sức khoẻ và nhiều an vui lợi lạc.
Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát
Kính lễ
Phạm Quốc Phong và Diệu Danh0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites