Pages

14 November 2016

CHUYẾN VIẾNG THĂM CỦA NGÀI KHENPO TENPA YUNGDRUM RINPOCHE

Ngày 08.11.2016 vừa qua, nhận lời mời của Chùa Phật Huệ, Ngài Khenpo Tenpa Yungdrung Rinpoche - Trụ Trì Đạo Tràng Triten Norbutse tại Kathamandu/Nepal... đã đến thăm Chùa Phật Huệ và đã có một thời pháp ngắn cùng Chư tôn Đức Tăng Ni và các Phật tử vào lúc 19-21 giờ cùng ngày.

Dưới đây là những hình ảnh ghi tại từ cuộc thăm viếng này.


 Xin hoan hỉ click lên tấm hình 
để xem toàn bộ ALBUM


0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites