Pages

30 August 2016

HÌNH ẢNH XẢ GIỚI BÁT QUAN TRAI CHIỀU 17.07.2016

Những hình ảnh Xả Bát Quan Trai Giới chiều 17.07.2016 tại chùa Phật Huệ...
Xin hoan hỉ click lên tấm hình
để xem toàn bộ ALBUM

  

0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites