Pages

30 June 2015

NHỮNG HÌNH ẢNH TRONG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL.2559 - PHẦN 3

Xin giới thiệu cùng quý Phật tử những hình ảnh trong buổi thuyết pháp lúc 16.00 giờ ngày 13.06.2015 do TT Thích Minh Quang đến từ USA chủ giảng với chủ đề: Ý Nghĩa Ngày Phật Đản Sanh Và Ý Nghĩa Đích Thực Của Việc Tắm Phật...
Xin hoan hỉ clicken lên tấm hình để xem Album ảnh

TT Thích Minh Phú khai thị về Ý Nghĩa Ngày Đức Phật Đản Sanh

TT Thích Minh Quang đến từ USA đã dành cho các Phật tử một thời pháp 
vô cùng quý báu về "Ý Nghĩa Đích Thực Của Việc Tắm Phật"


0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites