Pages

11 June 2015

ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PHẬT LỊCH 2559 TẠI TU VIỆN PHẬT ĐẠO

Xin giới thiệu cùng quý Phật tử những hình ảnh ghi lại từ Đại lễ Phật Đản PL.2559 tổ chức ngày 30.05.2015 vừa qua tại Tu Viện Phật Đạo Buddhas Weg 4, 69483 Wald-Michelbach...

Xin hoan hỉ clicken lên tấm hình 
để xem toàn bộ Album


0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites