Pages

22 April 2023

THƯ MỜI VÀ CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ MỪNG PHẬT ĐẢN PL. 2567 THỨ BẢY 27.05.2023


Sự chung vai gánh vác Phật sự cùng chư Tôn Đức Tăng Ni của quý Phật tử trong tuần đại Lễ Phật Đản không chỉ là nguồn động lực góp phần trang nghiêm đạo tràng mà còn biểu tỏ tấm lòng tri ân với Tam Bảo và giúp cho Phật sự thập phần viên mãn.
EINLADUNG UND VESAKH-UNTERHALTUNG PROGRAMM SAMSTAG, DEN 27.05.2023

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất
Chi Bộ Đức Quốc - CHÙA PHẬT HUỆ
Hanauer Landstr.443 – 60314 Frankfurt am Main
Ban Tri Sự - Tel: 0170-3426598 hoặc 0172-9814358
THƯ PHẬT ĐẢN PL.2567
Frankfurt, den 20.04.2023
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính thưa quý vị,
Hòa trong niềm vui chung của nhân loại và những người con Phật nhân ngày Đức Phật Thích Ca thị hiện đản sanh cách đây 2647 năm tại vườn Lâm Tỳ Ni thuộc thành Ca Tỳ La Vệ, đại Lễ Phật Đản PL.2567 năm nay sẽ được long trọng tổ chức tại chùa Phật Huệ dưới sự chứng minh của chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni cùng sự tham dự của quý Phật tử gần xa vào ngày thứ Bảy 27.05.2023 và chương trình Văn Nghệ Mừng Phật Đản với các ca, nhạc sĩ đến từ Việt Nam-Hải ngoại-Đức quốc.
Trong tuần lễ kỷ niệm Phật Đản chùa Phật Huệ được cung đón 4 Chư Tăng đến từ Tây Tạng và sẽ thiết Đàn MANDALA KALACHAKRA (Đàn Mandala chuyển hoá nội tâm và vì thế giới hoà bình từ ngày 16-27.05.2023 (có Chương Trình đính hậu).
Sự chung vai gánh vác Phật sự cùng chư Tôn Đức Tăng Ni của quý Phật tử trong tuần đại Lễ Phật Đản không chỉ là nguồn động lực góp phần trang nghiêm đạo tràng mà còn biểu tỏ tấm lòng tri ân với Tam Bảo và giúp cho Phật sự thập phần viên mãn.
Nguyện chúc quý vị cùng bửu quyến một mùa Phật Đản tràn đầy niềm hỉ lạc, luôn sách tấn lẫn nhau trên bước đường bồ đề để người người, nhà nhà đều được sống trong ánh sáng hào quang của Phật pháp.
Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Hạ Thị Hiện Đản Sanh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Chùa Phật Huệ
Tỳ Kheo Thích Minh Phú
*******
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ
PHẬT ĐẢN PL.2567 THỨ BẢY 27.05.2023
VESAKH-FEST PROGRAMM SAMSTAG 27.05.2023
PHẦN I - NGHI LỄ - PROGRAMM TEIL I
05.00h: Thức Chúng - Aufwachen
05.30-07.30h: Công Phu Khuya - Morgen Liturgie
10.00h: Phật Tử tề tựu - Ankunft
10.30h: Lễ Cầu An - Friedensgebet fuer innerlich und Wohlfuehlen
11.30h: Cúng Phật, Cúng Tổ, Cúng Hương Linh - Ritualgebet fuer Verstorbene
12.00h: Cúng Dường Trai Tăng - Opfengabe an die Moeche
13.00h: Lễ Qui Y Tam Bảo - Zufluchtnahme
PHẦN II - NGHI LỄ - Programm Teil II
14.00h: Đại Lễ Phật Đản - Versakh Zeremonie - Hauptprogramm
15.00h: Lễ Tắm Phật - BabyBuddhawaschung
15.30h: Thuyết pháp - Dharma-Vortrag
17.00h: Giải thể Mandala - Mandala Aufloesung
18.00h: Văn Nghệ Mừng Phật Đản - Abendunterhaltung bis 24.00h
CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC MÙA HÈ ĐẾN CUỐI NĂM 2023
*THÁNG SÁU: TU BÁT QUAN TRAI
Thứ Bảy từ 14.00h 24.06.2023 đến 14.00h Chủ Nhật 25.06.2023
*THÁNG BẢY: TU BÁT QUAN TRAI
Thứ Bảy 15.07.2023 - Chủ Nhật 16.07.2023 - Samstag 15.07.23 bis
Sonntag 16.07.23
* THÁNG TÁM: TU BÁT QUAN TRAI - PHÓNG SANH TẠI SÔNG MAIN LẦN I
Phóng sanh: Thứ Bảy từ 05.08.23 từ 10.30h-11.30h - Fischfreilassung am Main
Tu Bát Quan Trai: 14.00h Thứ Bảy 05.08.2023 đến 14.00h Chủ Nhật 06.08.2023
* THÁNG CHÍN: GIỖ CỐ HOÀ THƯỢNG THÍCH TỪ TRÍ
Chủ Nhật 10.09.2023 - Andenkstag an Abt. Thich Tu Tri
*THÁNG MƯỜI: HUÂN TU ĐẠI BI - LỄ PHÓNG SANH TẠI SÔNG MAIN LẦN II
Phóng Sanh: Thứ Bảy 21.10.23 từ 10.30h-11.30h - Fischfreilassung am Main
Tu Bát Quan Trai: từ 14.00h Thứ Bảy 21.10.2023 đến 14.00h Chủ Nhật 22.10.2023
*ĐÀN DƯỢC SƯ - Medizin Buddha Zemimar
Từ Thứ Bảy 11.11.2023 đến Chủ Nhật 12.11.2023 -
Samstag 11.11.2023 bis 15.00h Sonntag 12.11.2023
*THÁNG 12 : KHOÁ TU GIÁO LÝ MÙA ĐÔNG - Winterzeminar 2023
Từ Thứ Bảy 16.12.2023 đến Chủ Nhật 17.12.20230 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites