Pages

20 January 2023

NHỮNG HÌNH ẢNH LỄ QUÁN ĐẢNH DƯỢC SƯ PHẬT ĐÊM 22.10.2022

 


Những hình ảnh Lễ Quán Đảnh Dược Sư Phật trong Đêm Dược Sư ngày 22.10.2022Xin hoan hỉ clicken lên hình để xem khổ lớn 0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites