Pages

28 January 2023

KHUNG CẢNH TRƯỚC GIỜ SÁM HỐi TẤT NIÊN QUÝ MÃO


Những hình ảnh trước giờ sám hối Tất Niên xuân Quý Mão ngày Thứ Bảy 21.01.2023 tại chùa Phật Huệ Frankfurt am Main

0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites