Pages

28 January 2023

CÁO PHÓ


Sa Di Ni Bồ Tát Giới Trung Hoà là đệ tử thứ Sáu của cố Hoà Thượng Thượng Từ Hạ Trí - Nguyên lưỡng Viện Trụ Trì Chùa Phật Huệ (Frankfurt am Main) và Tu Viện Phật Đạo (Buddhaweg - Wald Michelbach).Chùa Phật Huệ và tang quyến vô cùng thương tiếc báo tin:
SA DI NI BỒ TÁT GIỚI
Pháp danh: TRUNG HOÀ
Là đệ tử thứ Sáu của cố Hoà Thượng Thượng Từ Hạ Trí - Nguyên lưỡng Viện Trụ Trì Chùa Phật Huệ (Frankfurt am Main) và Tu Viện Phật Đạo (Buddhaweg - Wald Michelbach).
Thế danh: NGUYỄN THỊ CAM
Vì tuổi cao sức yếu, đã an nhiên thâu thần thị tịch vào lúc 08 giờ 10 phút ngày 28.01.2023 tại Việt Nam (nhằm ngày 07.01 Quý Mão).
Trụ thế: 94 Tuổi
Lễ hoả táng sẽ được diễn ra ngày 10.01AL Quý Mão tại Cần Thơ Việt Nam.
Cầu nguyện Chơn linh xả hết duyên trần để vãng sinh Cực Lạc quốc.
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.
TM Tang quyến
Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Trung Dung


Xin hoan hỉ klicken lên tấm hình để xem khổ lớn0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites