Pages

20 January 2023

NHỮNG HÌNH ẢNH CHƯ TÔN ĐỨC RẮC MẠN ĐÀ LA DƯỢC SƯ PHẬT NGÀY 28.09.2022

Để hình thành một đàn Mandala Dược Sư Phật viên mãn không ít người nghĩ đó là một kỳ công tinh xảo từ những đôi tay khéo léo của Chư Tôn Đức tạo nên, thực tế đó là một năng lực thiền định mà quý Ngài đã thổi vào những hát cát đa màu bằng những câu Dược Sư Tâm Chú. Vì thế mỗi một họa tiết trong Đàn Mạn Đà La Dược Sư Phật được hình thành đều chứa đựng tấm lòng đại bi vô ngại của Đức Phật Dược Sư và chư Tôn Đức dành cho các chúng sanh.


 


Vào mỗi buổi chiều trong tuần chư Tôn Đức đều dành một khóa Lễ Thí thực để nguyện cầu cho các chúng sanh trong cõi u huyền được nương nhờ Phật lực, về trước Đàn Dược Sư thọ thực hương hoa, thính pháp, văn kinh buông xả duyên trần siêu sanh về miền an lạc

Chư Tôn Đức cũng hứa khả, trường hợp gia đình Phật tử có thân quyến trọng bệnh, nếu được cung kính thỉnh cầu, quý Ngài sẽ hoan hỉ đến tư gia thiết lễ cầu an, tiêu tai giải nạn cho quý Phật tử.
Những hình ảnh kế tiếp sẽ được cập nhật liên tục trong những ngày tới...Xin hoan hỉ bấm lên hình để xem khổ lớn
0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites