Pages

18 March 2023

NHỮNG HÌNH ẢNH LỄ CÚNG ĐẠI TƯỜNG SƯ BÀ THƯỢNG DIỆU HẠ HẠNH VÀ NGŨ THẤT TUẦN SA DI NI BỒ TÁT GIỚI THÍCH NỮ TRUNG HOÀ NGÀY 05 THÁNG 03 TẠI CHÙA PHẬT HUỆ.


Ngày 05.03.2023 vừa qua, dưới sự quang lâm và chứng minh của Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni đến từ Đức quốc: TT. Thích Quảng Đạo - Trụ Trì Tu Viện Khánh Anh và Chùa Khánh Anh (France); TT. Thích Đồng Văn - Trụ trì chùa Phổ Bảo München - Đức; TT. Thích Hạnh Tấn - Trụ trì Tu Viện Vô Lượng Thọ Dresden - Đức; Sư Bà Thích Nữ Diệu Ân - Trụ trì chùa Quán Thế Âm (Aachen - Đức); Sư Cô Thích Nữ Diệu Linh - Trụ trì chùa Quán Thế Âm (Berlin) - Phó Trụ trì chùa Quán Thế Âm (Aachen Đức), Lễ Cúng Đại Tường cố Ni Trưởng Sư Bà Thượng Diệu Hạ Hạnh và Lễ cúng Ngũ Thất Tuần Sa Di Ni Bồ Tát Giới Thích Nữ Trung Hoà đã diễn ra vô cùng viên mãn cùng sự hiện diện của môn đồ Pháp quyến cùng đông đảo quý Phật tử, quý Đồng hương trên khắp nước Đức. Sau lễ Cúng Đại Tường và Lễ cúng Ngũ Thất Tuần, môn đồ Pháp quyến đã vân tập trước Trai đường để như pháp làm lễ Cúng Dường Trai Tăng và kết thúc viên mãn vào hồi 15.00h cùng ngày.

0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites