Pages

31 December 2018

TÍN NGUYỆN HẠNH VÀ TỨ Y PHÁP - NỀN TẢNG TU HỌC PHÁP NIỆM PHẬT

Nhân chuyến hoằng dương Phật pháp tại Âu Châu mùa Đông 2018 và nhân khoá Tu Học Giáo Lý Mùa Đông do chùa Phật Huệ tổ chức, TT Thích Lệ Quang (Việt Nam) đã quang lâm chùa Phật Huệ lúc 14:00 giờ ngày Chủ Nhật 23.12.2018 và đã ban cho các Phật tử đang tham dự khoá Tu Giáo Lý Mùa Đông một thời pháp ngắn với chủ đề: Tín-Nguyện-Hạnh và Tứ Y Pháp - Nền móng cơ bản khi tu học pháp môn niệm Phật. Thông qua lời pháp nhủ, TT Thích Lệ Quang đã giúp cho các Phật tử hiểu rõ, sâu sắc hơn về ý nghĩa của Tứ Y Pháp cũng như ý nghĩa của Tín-Hạnh-Nguyện dành cho hành giả Tịnh Độ. 

Sau thời pháp, TT Thích Lệ Quang đã hướng dẫn các Phật tử nghi thức lạy 12 Hồng Danh của Đức Phật A Di Đà và phát quà gieo duyên Phật pháp cho các Phật tham dự khoá tu học nói trên.

ĐĐ Thích Nhuận Tạng và Ni Sư Thích Nữ Diệu Hạnh đã thay mặt Thầy Trụ Trì và Chư Tôn Đức Tăng Ni chùa Phật Huệ thành kính gửi lời tri ân tới TT Thích Lệ Quang đã luôn quan tâm và luôn dành cho chùa Phật Huệ cùng các giới tử của chùa những lời pháp nhủ vô cùng quý báu trong những chuyến hoằng dương Phật pháp tại Châu Âu trong những năm vừa qua. ĐĐ Thích Nhuận Tạng cũng gửi lời kính chúc TT Thích Lệ Quang pháp thể luôn khinh an, tuệ đăng thường chiếu để mang ánh sáng Phật pháp hoằng dương nơi đất khách xa xôi này.
Dưới đây là một số hình ảnh ghi lại từ buổi thuyết pháp chiều 23.12.2018 vừa qua.

Xin click lên tấm hình để xem chi tiết

0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites