Pages

10 September 2018

MẸ LÀ QUÁN THẾ ÂM

Còn bây giờ cứ vô đây, rồi mua hoa quả cúng dường, rồi tụng kinh Vu Lan, thực là không có ý nghĩa gì đâu. Bởi mình tụng Kinh Vu Lan mà cha mẹ vẫn còn buồn; mình tụng Kinh Vu Lan mà mình vẫn bỏ cha, bỏ mẹ thất thơ thất thểu; mình tụng Kinh Vu Lan mà mình chẳng một chút quan tâm, ngó ngàng; mình tụng Kinh Vu Lan mà mình chẳng một chút chăm sóc, lo lắng cho cha mẹ mình – Tụng Kinh Vu Lan như vậy hoàn toàn vô nghĩa…“. 
"Có một cô Phật tử đi chùa chung với mẹ, cô ấy cũng quỳ lạy kế bên, bỗng dưng cô ấy thốt lên, cô ấy nói rằng: 
Khi còn nhỏ con đi chùa cùng mẹ,
Mẹ dắt tay con từng bước nhẹ trang nghiêm
Mắt Mẹ hiền như mắt Phật an nhiên
Đã soi xuống đời con muôn ánh sáng. 

Chừng nào mà quý Phật tử từng thấy mẹ của mình, đôi mắt của mẹ phóng xuống mình, soi sáng cho cuộc đời của mình muôn ngàn ánh sáng thì lúc bấy giờ quý Phật tử ơi đôi mắt của mình là đôi mắt Phật. Quý Phật tử hiểu chưa! Chứ bây giờ mà còn nhìn thấy Cha Mẹ của mình bình thường: Thầy nói sao chứ con nhìn thấy ông bà ý bình thường, già xấu muốn chết luôn. Già, răng rụng hết rồi đâu còn gì đẹp? 

Người nào mà còn nhìn thấy như vậy thì mãi mãi trong mình không bao giờ thành tựu hai chữ hiếu và đạo hết đó quý Phật tử ạ. 

Bây giờ nhiệm vụ của tất cả chúng ta không phải là ngồi để khóc Vu Lan, không phải là ngồi để đón đợi Vu Lan hay để tô điểm cho mùa Vu Lan, hay mua hoa, mua trái để chúng ta kết Vu Lan. Cho nên quý Phật tử ơi cái trái Vu Lan nằm ở đâu quý Phật tử hiểu không? Không phải là trái cây mà là trái tim của chúng ta. Hoa Vu Lan nằm ở đâu? Không phải là hoa ở bên ngoài mà là nụ cười của cha mẹ. Đó là hoa trái của Vu Lan. 

Người nào mà làm cho trái tim mẹ lúc nào cũng bình yên, làm cho cái miệng của cha mẹ luôn tươi nở những nụ cười hoan hỉ, người đó đã thành tựu được Vu Lan. Quý Phật tử hiểu chưa? Còn bây giờ cứ vô đây, rồi mua hoa quả cúng dường, rồi tụng kinh Vu Lan, thực là không có ý nghĩa gì đâu. Bởi mình tụng Kinh Vu Lan mà cha mẹ vẫn còn buồn; mình tụng Kinh Vu Lan mà mình vẫn bỏ cha, bỏ mẹ thất thơ thất thểu; mình tụng Kinh Vu Lan mà mình chẳng một chút quan tâm, ngó ngàng; mình tụng Kinh Vu Lan mà mình chẳng một chút chăm sóc, lo lắng cho cha mẹ mình – Tụng Kinh Vu Lan như vậy hoàn toàn vô nghĩa…“. 

(Trích từ bài Pháp: Mẹ Là Quán Thế Âm do HT Giảng Sư Thích Minh Thành đến từ Việt Nam giảng tại Chùa Phật Huệ trong Đại Lễ Vu Lan PL.2562, ngày 01.09.2018 vừa qua tại Frankfurt am Main)

0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites