Pages

13 August 2018

VU LAN - NGÀY ĐỂ NHỮNG NGƯỜI CON NHỚ VỀ CHA MẸ

Mẹ có thể thay thế bất kỳ ai nhưng không ai có thể thay thế mẹ...  

 

 

 

 

1. Khi còn trẻ, chúng ta luôn trách cha mẹ quá nghiêm khắc, không hiểu được chúng ta, nhưng tất cả sẽ thay đổi cho đến khi chính chúng ta trở thành những bậc làm cha làm mẹ.

Nhân ngày lễ Vu lan báo hiếu, đọc những trích dẫn hay nhất về cha mẹ để biết yêu thương nhiều hơn - Ảnh 1.

2. Bất cứ một người đàn ông nào cũng có thể trở thành một người cha, nhưng không phải ai cũng có thể làm một người cha đúng nghĩa.

Nhân ngày lễ Vu lan báo hiếu, đọc những trích dẫn hay nhất về cha mẹ để biết yêu thương nhiều hơn - Ảnh 3.

3. Ai có thể giận bạn, thù ghét bạn nhưng tuyệt đối đó không phải là mẹ bạn.

Nhân ngày lễ Vu lan báo hiếu, đọc những trích dẫn hay nhất về cha mẹ để biết yêu thương nhiều hơn - Ảnh 5.

4. Hãy nhìn vào hành động của cha mình, bạn sẽ thấy yêu thương ông nhiều hơn.

Nhân ngày lễ Vu lan báo hiếu, đọc những trích dẫn hay nhất về cha mẹ để biết yêu thương nhiều hơn - Ảnh 7.

5. Làm mẹ không hề đơn giản, trước hết là phải biết hy sinh mọi thứ của bản thân để cho con cái những điều tốt đẹp nhất.

Nhân ngày lễ Vu lan báo hiếu, đọc những trích dẫn hay nhất về cha mẹ để biết yêu thương nhiều hơn - Ảnh 9.

6. Cha và mẹ là hai kho báu vô giá, không gì có thể đánh đổi.

Nhân ngày lễ Vu lan báo hiếu, đọc những trích dẫn hay nhất về cha mẹ để biết yêu thương nhiều hơn - Ảnh 11.

7. Mẹ yêu bạn bằng tất cả những gì bà có, cho đi một cách tự nguyện và hết mình mà không đòi hỏi được trả ơn.

Nhân ngày lễ Vu lan báo hiếu, đọc những trích dẫn hay nhất về cha mẹ để biết yêu thương nhiều hơn - Ảnh 13.

8. Mẹ là vị thánh toàn năng nhất vì mẹ có thể làm mọi thứ cho bạn, dù có lúc nguyện ước của bạn khiến mẹ đau đớn tận sâu cõi lòng.

Nhân ngày lễ Vu lan báo hiếu, đọc những trích dẫn hay nhất về cha mẹ để biết yêu thương nhiều hơn - Ảnh 15.

9. Bạn chỉ có một cha và một mẹ, mãi mãi không thể có người thay thế.

Nhân ngày lễ Vu lan báo hiếu, đọc những trích dẫn hay nhất về cha mẹ để biết yêu thương nhiều hơn - Ảnh 17.

(Sưu tầm)

0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites