Pages

28 August 2018

TU BÁT QUAN TRAI – HUÂN TU ĐẠI BI – CÙNG NHAU TRẢI TẤM LÒNG TỪ

Nhân ngày Đại vía Quán Thế Âm Bồ tát thành đạo nhằm ngày 19.06.2018 AL, vừa qua chùa Phật Huệ đã tổ chức khoá Tu Bát Quan Trai và Huân Tu đại bi trong vòng hai ngày từ 04-05.08.2018 nhằm giúp cho các Phật tử có được cơ hội tiếp xúc, trao đổi cũng nhau sách tấn, tăng trưởng bồ đề tâm trên bước đường tu học Phật pháp.


Nói đến Quán Thế Âm Bồ tát, người Phật tử không thể quên 12 Đại nguyện của Ngài, trong đó phải nói tới Đại nguyện thứ 6: Đại Từ Bi – Năng Hỉ Xả và Thường Hành Bình Đẳng Nguyện của Ngài. Tại sao người Phật tử khi tu học phải luôn lấy Từ bi hỉ xả làm gốc? Bởi lòng từ bi và tâm hỉ xả chính là gốc để sanh ra các thiện pháp.
Trong buổi pháp đàm ngày 04.08.2018 Chư Tôn Đức Tăng Ni đã cùng các Phật tử lý giải những nguyên do cuộc sống của người Phật tử tại gia luôn gặp những xung đột, vấn nạn, đổ vỡ hay thất bại, nói khác đi là luôn phải sống trong những phiền não chướng, phần lớn đều do chúng ta chưa thực thấm nhuần, chưa thực quán chiếu sâu sắc giáo lý Phật dạy, cũng vì vậy chúng ta để tâm mình chạy theo những ham muốn, thị dục thế gian (tham, sân, si, mạn, nghi), từ đó khiến cho những mối quan hệ trong gia đình và xã hội thường trở nên bất ổn và không an lạc. Chủ đề lớn được BTC nêu ra để trong khoá tu học lần này gồm 5 trọng tâm:
- Nhận diện chúng sanh tâm và phương cách chuyển hoá chúng sanh tâm? - Phiền não tâm bao gồm những gì? Tại sao phải nhất tâm chuyển hoá chúng? - Pháp môn nào người Phật tử thời nay nên tu học để tiến tới giác ngộ và giải thoát? - Pháp nào có thể giúp cho các Phật tử chuyển hoá chúng sanh tâm và phiền não tâm? - Sám hối - ý nghĩa và tôn chỉ của pháp sám hối để mang lại lợi lạc thiết thực trong cuộc sống tu học?


Trong khoá Tu học lần này có một sự kiện đột xuất xảy ra với gia đình Phật tử anh Nguyễn Duy Toàn (PD: Phúc Hùng) và chị Lê Thị Kim Loan (PD: Diệu Trí) có thứ nữ là Phật tử Nguyễn Trịnh Hà Kim (PD: Diệu Thảo) gặp tai nạn và đột ngột qua đời tại Thành phố Dreieich – Frankfurt am Main (Đức quốc).
Được sự huấn từ của TT Trụ Trì Thích Từ Trí đang bận phật sự trong chuyến hành hương nơi xa, Ban Tri Sự của chùa cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni đã kết hợp cùng các Phật tử tham gia khoá tu học tổ chức khoá lễ tụng Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện và Lễ Siêu Độ hương linh trợ duyên cho Phật tử Diệu Thảo tăng thêm công đức và phước huệ để siêu sanh về miền an lạc. Đây là một nghĩa cử ấm áp tình đời, nghĩa đạo nhằm giúp cho gia đình anh chị Nguyễn Duy Toàn (PD: Phúc Hùng) và chị Lê Thị Kim Loan (PD: Diệu Trí) nguôi dịu bớt những nỗi đau đớn khi phải đột ngột mất đi người con gái yêu thương của gia đình.


Dưới đây là những hình ảnh trong khoá tu học nói trên.


Xin hoan hỉ clicken lên tấm hình 
để xem ALBUM 


0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites