Pages

14 August 2018

TU BÁT QUAN TRAI – SOI RỌI BẢN TÂM – CHUYỂN HOÁ PHIỀN NÃO


Người Phật tử hàng ngày tu học, đều hồi hướng nguyện cho các chúng sanh, vậy những chúng sanh đó là ai? Ở đâu? Và làm cách nào để giúp chúng sanh đó được chuyển hoá?...v.v…
Ngày 07-08.07.2018 vừa qua Chùa Phật Huệ đã tổ chức khoá Tu Bát Quan Trai lần thứ 3 trong năm. Trong khoá Tu lần này một số chủ đề lớn đã được BTC nêu ra để các giới tử cùng đàm luận, ví như:
- Phiền não từ đâu khởi?
- Tại sao tu học đã lâu mà phiền não không được chuyển hoá?
- Làm cách nào để chuyển hoá phiền não?
- Niệm Phật có thể chuyển hoá được phiền não không?
- Người Phật tử hàng ngày tu học, đều hồi hướng nguyện cho các chúng sanh, vậy những chúng sanh đó là ai? Ở đâu? Và làm cách nào để giúp chúng sanh đó được chuyển hoá?...v.v…

Dưới đây là một số hình ảnh ghi lại từ khoá tu Bát Quan Trai nói trên...

Xin hoan hỉ clicken lên tấm hình
để xem ALBUM


0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites