Pages

20 February 2015

NHỮNG HÌNH ẢNH TRONG LỄ SÁM HỐI TẤT NIÊN CHIỀU 30 TẾT 2014

Xin giới thiệu cùng quý Phật tử một số hình ảnh ghi lại trong Lễ Sám Hối Tất Niên chiều 30 Tết năm Giác Ngọ tức ngày 18.02.2014 vừa qua tại chùa Phật Huệ...Xin hoan hỉ clicken lên tấm hình để xem Album


0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites