Pages

03 February 2015

LỄ ĐẠI TƯỞNG NIỆM CỐ HÒA THƯỢNG THÍCH MINH TÂM - LỄ KHÁNH THÀNH CHÙA KHÁNH ANH

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/101044766.jpg Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư (Ngày Về Nguồn 9) năm 2015 dự định sẽ được tổ chức tại chùa Khánh Anh - Evry, Pháp Quốc nhân lễ Khánh Thành chùa cũng như lễ Đại Tường của cố Hòa Thượng Thích Minh Tâm. Trong dịp này, chư Tăng Ni sẽ hội luận vào ngày thứ bảy 15.08.2015 như chương trình gửi kèm theo đây. Chư Tôn Đức cũng như quý Phật tử nào không tham dự được suốt chương trình các ngày Lễ thì xin mời chọn những ngày thích hợp để đến với Tăng đoàn nhằm nói lên tinh thần cộng trụ trong sinh hoạt Phật sự tại hải ngoại ngày nay. 
TĂNG NI VIỆT NAM HẢI NGOẠI

CHƯƠNG TRÌNH
LỄ ĐẠI TƯỞNG NIỆM CỐ HÒA THƯỢNG THÍCH MINH TÂM LỄ KHÁNH THÀNH CHÙA KHÁNH ANH, EVRY
LỄ HIỆP KỴ LỊCH ĐẠI TỔ SƯ (NGÀY VỀ NGUỒN 9) - ĐẠI GIỚI ĐÀN KHÁNH ANH

Ngày thứ năm, 13 tháng 8 năm 2015 (nhằm ngày 29 tháng 6 năm Ất Mùi)
09 : 00 : Khảo hạch giới tử (HT Trường Sanh, TT m Huệ, NS Minh Hiếu, SC Tu Trí).
11 : 00 : Thủ tục ghi danh tại chùa (chư tôn đức và phật tử).
12 : 00 : Ngọ trai.
14 : 00 : Tiền Hội Nghị.
15 : 30 : Cung An Chức Sự.
16 : 00 : Lễ Khai Mạc Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư (Ngày Về Nguồn 9).
: Tuyên đọc Bảy Pháp Bất Thối (HT Nguyên An).
18 : 30 : Dược thực.
20 : 00 : Tấn Đàn truyền giới Sa Di và Sa Di Ni.
: Trà đàm hội ngộ (HT Tánh Thiệt, TT Hoằng Khai).
22 : 00 : Chỉ tịnh.
Ngày  thứ sáu, 14 tháng 8 năm 2015 (nhằm mùng 1 tháng 7 năm Ất Mùi)
06h00 : Trì tụng Kinh Lăng Nghiêm và Khai đạo giới tử (HT Như Điển).
07h30 : Tảo thực.
09h00 : Tấn đàn truyền giới Thức Xoa Ma Na, Tỳ Kheo và Tỳ Kheo Ni.
: Hội luận tăng ni trẻ (HT Thông Hải, TT Nhật Tân và TT Tâm Hòa).
11h30 : Cúng Ngọ - Truy tiến Giác Linh.
12h00 : Ngọ trai.
14h00 : Thuyết giảng cho đại chúng (HT Nguyên Hạnh).
15h00 : Hội luận trải nghiệm hoằng pháp (HT Quảng Ba và TT Nguyên Đạt).
18h30 : Dược thực.
20h00 : Tấn đàn truyền Giới Bồ Tát Xuất Gia và tại gia.
: Họp mặt hàn huyên, trà đàm văn nghệ.  (HT Trường Sanh, TT Tâm Hòa).
22h00 : Chỉ Tịnh.
Ngày thứ bảy 15 tháng 8 năm 2015 (nhằm mùng 2 tháng 7 năm Ất Mùi)
06h00 : Lễ Bố Tát tụng giới.
07h30 : Tảo thực.
09h00 : Thuyết trình hội thảo 1 : Hạnh nguyện và s nghip T Sư Khương Tăng Hi. (HT Nguyên Siêu và HT n Nghĩa).
11h30 : Cúng Ngọ - Truy tiến Giác Linh
12h00 : Ngọ trai.
14h00 : Thuyết trình hội thảo 2 : Hạnh nguyện và s nghip T Sư Khánh Anh. (HT Bảo Lạc và TT Bổn Điền).
17h00 : Thuyết trình hội thảo 3 : Tổng kết (HT Nguyên Siêu và TT Nhật Tân).
18h30 : Dược thực.
20h00 : Tưởng Niệm Ân Sư. (TT Tâm Hòa, TT Nhật Trí, TT Hoằng Khai).
22h00 : Chỉ tịnh.
Ngày Chủ Nhật 16 tháng 8 năm 2015 (mùng 3 tháng 7 năm Ất Mùi)
06h00 : Khóa lễ Chúc Tán lạy Thù Ân.
07h30 : Tảo thực.
09h00 : Cung thỉnh chư tôn đức vân tập sảnh đường thể thao rue Francois Mauriac.
09h30 : Cắt băng khánh thành Chùa Khánh Anh,
:  Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư (Ngày Về Nguồn 9) có chương trình riêng.
:  Lễ Đại Tường Cố Hoà Thượng Thích Minh Tâm
12h00 : Cúng dường Trai Tăng.
15h00 : Chẩn Tế - Phóng sanh tạ Phật – Hoàn mãn.

Ghi chú :             1/ Gii t xuất gia tp trung v ca tr nhất vào ngày th ba 11/8/2015.
2/ Trong thời gian Đại Gii Đàn, những buổi truyền gii và các buổi hội luận có th t chc song song.
3/ ngày 15/08/2015 các buổi họp Thuyết trình hội thảo 1,2 và 3 cũng như những buổi trà đàm được m rộng cho tt c t chúng đồng tham d đ hiểu rõ và đóng p ý kiến.
4/ Chương trình có th tùy nghi thay đổi vài chi tiết nh xin chư n Đức liểu tri và hoan h cho.

 **********************************************

Xin quý vị hoan hỉ clicken lên hình để xem bản lớn
0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites