Pages

22 April 2014

Những Hình Ảnh Trong Khoá Tu Đàn Pháp Chuẩn Đề


Xin giới thiệu tới quý Phật tử những hình ảnh ghi lại từ khoá tu Đàn Pháp Chuẩn Đề và buổi thuyết pháp của Thượng Toạ Thích Tâm Hạnh tại chùa Phật Huệ ngày 20.04.2014 vừa qua...

 

TT Thích Tâm Hạnh trong buổi thuyết pháp ngày 20.04.2014 tại chùa Phật Huệ

0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites