Pages

15 April 2019

MỘT CHỮ AN - THÍCH TÁNH TUỆ

''Nghìn thu đời vẫn ngược xuôi

Ta về chốn cũ mà vui với mình

Tìm gì giữa cuộc nhân sinh?
Thưa, tìm hai chữ An Bình, thế thôi! ''- Khi tâm không còn lo lắng muộn phiền và cảm thấy vui vẻ gọi là An Lạc.

- Khi tâm mình không bị lay động bởi sóng gió cuộc đời gọi là An Bình.

- Khi mình nỡ được nụ cười trên môi gọi là An Vui.

- Khi mình chú tâm vào một pháp môn tu tập gọi là An Trú.

- Khi tâm mình không còn một chút giao động gọi là An Tâm.

- Khi mình cảm thấy thanh thãn không còn vướng bận gọi lả An Nhàn.

- Khi mình cảm nhận được sự mát mẽ trong lành gọi là An Nhiên.

- Khi tâm không còn lo nghĩ chuyện quá khứ, hiện tại, tương lai gọi là An Yên.

- Khi mình cảm thấy không còn một chút lo sợ gọi là An Ổn.

- Khi mình biết bằng lòng với những gì mình đang có gọi là An Phận.

- Khi mình cảm thấy có được sự bao bọc chở che gọi là An Toàn.

- Khi mình sống đoàn kết hòa hợp với mọi người gọi là An Hòa.

- Khi nơi mình sống cảm thấy được yên ổn gọi là An Cư.

''Nghìn thu đời vẫn ngược xuôi

Ta về chốn cũ mà vui với mình

Tìm gì giữa cuộc nhân sinh?

Thưa, tìm hai chữ An Bình, thế thôi!'' 


Như Nhiên - Th Tánh Tuệ

0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites