Pages

10 May 2018

TU BÁT QUAN TRAI - HUÂN TU ĐẠI BI – CÙNG TRƯỞNG DƯỠNG ĐẠO TÂM HƯỚNG VỀ TỊNH ĐỘ


Ngày 07-08.04.2018 vừa qua (nhân ngày đại vía Quán Thế Âm Bồ Tát Đản Sanh 19.02.18 AL), chùa Phật Huệ đã tổ chức khoá Tu Bát Quan Trai và Huân Tu Đại Bi nhằm giúp các Phật tử tăng thêm trí lực và trưởng dưỡng đạo tâm trên bước đường tu học, giác ngộ và giải thoát. 
Vào lúc 14.00h ngày 07.04.18 dưới sự chứng minh của TT Trụ Trì Thích Từ Trí và sự hiện diện của TT. Thích Giác Trí (Đức Quốc) cùng chư Tôn Đức Tăng Ni chùa Phật Huệ, Phật tử Minh Ngộ đã đại diện cho gần 20 giới tử cung kính đọc lời tác bạch cung thỉnh TT. Trụ Trì Thích Từ Trí cùng Chư Tôn Đức Tăng ban Bát Quan Trai Giới cho các Phật tử. TT. Trụ Trì Thích Từ Trí đã hoan hỉ hứa khả và truyền trao Bát Quan Trai Giới.
Sau phần thọ Giới, TT Thích Giác Trí đã có một thời pháp ngắn chia sẻ cùng các giới tử về chủ để SẮC UẨN.
 Trong suốt 24 giờ tu học các Phật tử đã được chư tôn Đức Tăng Ni hướng dẫn trì Chú Đại Bi và cùng nhau chia sẻ, đúc kết những kiến thức và phương cách thâm nhập chuyên sâu về pháp môn Tịnh Độ nhằm củng cố tín-nguyện-hạnh, tạo một hành trang vững chắc để cùng hướng về Tây Phương Cực Lạc…

Dưới đây là một số hình ảnh ghi lại từ khoá Tu Bát Quan Trai nói trên.Xin hoan hỉ click lên tấm hình
để xem toàn bộ ALBUM

0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites