Pages

29 December 2017

NHỮNG TÀI SẢN QUÝ GIÁ CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ

Trong khoá Tu học lần này các Phật tử đã được cung đón NS Thích Nữ Huệ Huệ, Trụ Trì chùa Chơn Thường 1, Ấp Hoà Thịnh Cai Lậy và cũng là thành viên Giảng sư tỉnh Tiền Giang (Việt Nam) nhân chuyến hoằng dương Phật pháp tại Âu châu đã quang lâm chùa Phật Huệ và đã ban cho các Phật tử một thời pháp vào lúc 14.00 giờ ngày 29.10.2017 với chủ đề: Những Tài Sản Quý Giá Của Người Phật Tử!Nhằm giúp các Phật tử ngày một trưởng dưỡng đạo tâm và tăng thêm phước huệ, chiều ngày 28.10.2017 vừa qua được sự uỷ nhiệm của TT Trụ Trì Thích Từ Trí (vì bận Phật sự nơi xa), ĐĐ Thích Trung Tịnh và ĐĐ Thích Thiện Hiếu đã đại diện cho Chư tôn Đức Tăng Ni làm lễ thọ Bát Quan Trai Giới cho hơn 20 giới tử đến từ mọi nơi về chùa Phật Huệ để tham dự khoá tu Bát Quan Trai 28-29.10.2017.
Trong khoá Tu học lần này các Phật tử đã được cung đón NS Thích Nữ Huệ Huệ, Trụ Trì chùa Chơn Thường 1, Ấp Hoà Thịnh Cai Lậy và cũng là thành viên Giảng sư tỉnh Tiền Giang (Việt Nam) nhân chuyến hoằng dương Phật pháp tại Âu châu đã quang lâm chùa Phật Huệ và đã ban cho các Phật tử một thời pháp vào lúc 14.00 giờ ngày 29.10.2017 với chủ đề: Những Tài Sản Quý Giá Của Người Phật Tử!


 Xin hoan hỉ click lên tấm hình
để xem toàn bộ ALBUM


0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites