14 tháng 1 2017

NHỮNG HÌNH ẢNH XẢ BÁT QUAN TRAI GIỚI NGÀY 18.12.2016

Xin giới thiệu cùng quý Phật tử những hình ảnh Lễ Xả Bát Quan Trai Giới chiều ngày 18.12.2016.
Xin hoan hỉ click lên tấm hình 
để xem toàn bộ ALBUM

0 Kommentare:

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites