Pages

24 July 2015

PHÁP NGỮ DÀNH CHO PHẬT TỬ TẠI GIA - AUDIO MP3

http://www.nhomai.vn/forum/anhnhomai/1224a16431d73c08.jpgXướng A Di Đà chính là chúng ta to tiếng đọc câu Phật hiệu. Công đức của nó có thể diệt được trọng tội từ vô thỉ. Chúng ta mổi ngày đều xướng niệm, thì tội nặng từ vô lượng kiếp đến nay có thật sự diệt tận chăng? Hình như không có. Chẳng những không có, mà hầu như là tăng thêm tội nghiệp của chúng ta. Nên hiện nay có người bài xích Phật giáo, bài xích Phật A Di Đà. Tình hình này là sao? Chúng ta từ trước học cho đến đây trong lòng đều hiểu rỏ. Vấn đề của chúng ta ngày nay là ở chổ “biết không?”VÔ LƯỢNG THỌ
CD1: http://www.mediafire.com/?o7a69ulm1x44qon
CD2: http://www.mediafire.com/?nnzmb76n5xt354d
CD3: http://www.mediafire.com/?ehxk82n9os65bi1
CD4: http://www.mediafire.com/?4tva2gk32qjafph
CD5: http://www.mediafire.com/?u8t5wlxuj77dr2d
CD6: http://www.mediafire.com/?a66lup8k9x5koku
CD7: http://www.mediafire.com/?xdo1k7mb1ixycxn
CD8: http://www.mediafire.com/?yb5669qc1a9vvlr
CD9: http://www.mediafire.com/?ewtocsz8zq96lsn
CD10 http://www.mediafire.com/?5tj4t86b6gjwssj
CD11 http://www.mediafire.com/?9aoyxk5p6dcuvmj
CD12 http://www.mediafire.com/?jj8v85u9bp86vqn

Kinh A Di Đà yếu giải
http://www.mediafire.com/?bbdq73p8cwfwmvr


Tư lương tịnh độ
CD1: http://www.mediafire.com/?dmgr9isxax1k0a1
CD2: http://www.mediafire.com/?0h8sd6vb3djuzbi
CD3: http://www.mediafire.com/?s6299mw2zqqyn2i

Trung Phong tam thời hệ niệm
CD1: http://www.mediafire.com/?40mb5phn33734fz
CD2: http://www.mediafire.com/?xzdf4rkg3dudtu1
CD3: http://www.mediafire.com/?r41cbl6oth33awl
CD4: http://www.mediafire.com/?ze8id9r39nf5z1p
CD5: http://www.mediafire.com/?3wc062u9q9akqe8
CD6: http://www.mediafire.com/?tkj0x3ck7l4bw14
CD7: http://www.mediafire.com/?3dadadhd5g7txm1
CD8: http://www.mediafire.com/?9ivhy1bz2334kwo
CD9: http://www.mediafire.com/?v5i76947dm9m1c7
CD10 http://www.mediafire.com/?qok9v4l8oktov14
CD11 http://www.mediafire.com/?p7l1cee19676d8g
CD12 http://www.mediafire.com/?qdo3lu4hh43pa3s

Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng
CD1: http://www.mediafire.com/?c698j3o64ucqdd2
CD2: http://www.mediafire.com/?xne9e7lvtcwnewm
CD3: http://www.mediafire.com/?5b4460rv0iu4sa1
CD4: http://www.mediafire.com/?smcfi5xtetgfsnc
CD5: http://www.mediafire.com/?8cp60088xfexqku

Khai thị niệm Phật
http://www.mediafire.com/?z1q9a15lcatgde9

Chúng sanh vô biên
http://www.mediafire.com/?t9d7j7l6ht666c4

Cải tạo vận mệnh
http://www.mediafire.com/?1qujo48el0jhzra

Cứu vãn phong hóa xã hội
http://www.mediafire.com/?kpifffy11gxwwjc

Giáo dưỡng trẻ thơ
http://www.mediafire.com/?96gz23c3g0vgdpb

Hòa bình và xung đột
http://www.mediafire.com/?hg748qgsalx9kjd


Kim cang yếu nghĩa
http://www.mediafire.com/?6mmoq1dbmhva7jx


Kinh thập thiện nghiệp
http://www.mediafire.com/?o2urgcjv15jkolz

Kinh thủ lăng nghiêm
http://www.mediafire.com/?xaqzd1axd5a7aic

LIỄU PHÀM TỨ HUẤN
http://www.mediafire.com/?wm8xwm35vo2b649

Lợi ích niệm Phật
http://www.mediafire.com/?tel580dk3079lbm

Lục hòa lục độ
http://www.mediafire.com/?9zjni44ku5czv9z


MỤC TIÊU CỦA SỰ HỌC PHẬT
http://www.mediafire.com/?fdbf58joai9si0j

NGHỆ THUẬT SỐNG
http://www.mediafire.com/?xkvfkc61lbrleka

Như lai hiện tướng
http://www.mediafire.com/?cycbjj57c6qise7

NHẬN THỨC PHẬT GIÁO
http://www.mediafire.com/?0xi46fk9n8kx8cw

Nói về hiếu đạo
http://www.mediafire.com/?hu6ddqyb9n9umh3

PHẬT GIÁO LÀ GÌ
http://www.mediafire.com/?5450bpm0mx5mlc9

Phật giáo
http://www.mediafire.com/?gh4y22bz4bkbo8w

Các bài thuyết pháp ngắn
CD1: http://www.mediafire.com/?oyff7mk35wnx7cy
CD2: http://www.mediafire.com/?m7aw5f9escza8zl

Thái thượng ảm ứng thiên
http://www.mediafire.com/?8pawns2h9xhym25

Thực hiện giáo dục
http://www.mediafire.com/?tlhnut3ucs6gtta

Tinh Anh lục
http://www.mediafire.com/?0w66jxwl2zvwz74

Tâm bồ đề
http://www.mediafire.com/?aigtuct4dt8mrsy


Tịnh nghiệp tam phước
http://www.mediafire.com/?t1n2cx7z7677916

TỨ ĐẠI THIÊN VƯƠNG
http://www.mediafire.com/?2llpkla6sxick8y

Vãng sanh luận
http://www.mediafire.com/?ysolfq0fj354c9e

Ý nghĩa phóng sanh
http://www.mediafire.com/?i8z421de78d9zf1

Đại Thế Chí niệm phật viên thông
http://www.mediafire.com/?tu119f74mjz4v8i

Đệ tử quy
http://www.mediafire.com/?xk47u7zdxmpvz51

0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites