Pages

30 March 2015

TU BÁT QUAN TRAI - TRƯỞNG DƯỠNG TÂM TỪ

Xin giới thiệu tới quý Phật tử những hình ảnh ghi lại từ Khoá Tu Bát Quan Trai do chùa Phật Huệ tổ chức ngày 28-29.03.2015 vừa qua tại Frankfurt am Main...
Xin hoan hỉ clicken lên 
tấm hình để xem toàn bộ Album


0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites