Pages

16 February 2013

Chánh Điện Chùa Phật Huệ Tết Quý Tỵ 2013


Một vài hình ảnh Chánh Điện chùa Phật Huệ được ghi lại trong dịp Tết Nguyên Đán Quý Tỵ 2013...


0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites