16 tháng 2 2013

Chánh Điện Chùa Phật Huệ Tết Quý Tỵ 2013


Một vài hình ảnh Chánh Điện chùa Phật Huệ được ghi lại trong dịp Tết Nguyên Đán Quý Tỵ 2013...


0 Kommentare:

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites