30 tháng 4 2012

Cúng dường thỉnh tượng Phật

Cúng dường thỉnh tượng PhậtTu Viện Phật Đạo sẽ đặt 16 tượng Phật lộ thiên hai bên đường từ cổng vào Tu viện.
Tượng Phật làm bằng đá cẩm thạch, cao khoảng 1,20m, trị giá khoảng 3.000€ mỗi tượng.


Nay Thầy thông báo đến với quý Phật tử. Vị nào muốn gieo duyên với Phật Pháp, với Tam Bảo, xin Quý Vị tùy hỷ cúng dường đóng góp.

Muốn hùn phước đóng góp, xin liên lạc về Thầy Trụ Trì hoặc thầy Tri Sự chùa Phật Huệ.

Số điện thoại: 069 48449819 hoặc số 069 48449812

0 Kommentare:

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites