Pages

14 October 2019

CHƯƠNG TRÌNH LỄ CÚNG CHUNG THẤT CỐ HOÀ THƯỢNG THƯỢNG TỪ HẠ TRÍ CHÙA PHẬT HUỆ NGÀY CHỦ NHẬT 20.10.2019

Sự hiện diện đông đảo của quý Phật tử, quý Đồng hương không chỉ nói lên ân tình, nghĩa cử cao đẹp của mình đối với cố HT ân Sư thượng Từ hạ Trí, mà còn thể hiện tấm lòng tri ân, báo ân đối với một người Thầy đã dành chọn tâm nguyện và hoài bão hoằng dương chánh pháp trên đất khách...Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Cổ Đức dạy: “Nhất tự vi Sư, bán tự vi Sư”, ý dạy là: “Một ngày làm Thầy, trọn đời là Thầy!”.
Tri ân và báo ân Thầy, Tổ không chỉ đơn thuần là nghĩa cử cao đẹp mà còn thể hiện đạo hiếu kính đối với các bậc tiền nhân sanh thành, dưỡng dục mà những người con Phật không thể thiếu, bởi đó chính là nền tảng giúp cho người Phật tử thăng tiến trên con đường tu đạo chân chánh.

Xuất phát từ ý nghĩa đó, ngày Chủ Nhật 20.10.2019 Chùa Phật Huệ sẽ long trọng cử hành Lễ Cúng Chung Thất cố Hoà Thượng thượng Từ hạ Trí đã an nhiên thâu thần thị tịch ngày 03.09.2019 vừa qua tại thành Phố Frankfurt am Main.
Lễ Cúng Chung Thất sẽ có sự hiện diện và chứng minh của HT thượng Minh hạ Phú cùng Chư Tôn Đại Đức Tăng Ni tại Đức quốc.

Để Lễ Cúng Chung Thất cố HT thượng Từ Hạ Trí được thêm phần viên mãn, Chùa Phật Huệ trân trọng kính mời quý Phật tử, quý Đồng hương khắp nơi cùng về chùa tham dự, hộ niệm và nguyện cầu cho giác linh cố HT thượng Từ hạ Trí được cao đăng Phật quốc.
Sau Lễ Cúng Chung Thất nhà chùa trân trọng kính mời quý Phật tử, quý Đồng hương cùng ở lại tham dự bữa cơm chay thanh đạm để kết chặt thâm tình đạo lữ.

Chùa Phật Huệ không thể thiếu vắng người lãnh đạo; Phật sự của chùa cũng không thể gián đoạn. Vì ý nghĩa quan trong này, trong buổi Lễ Cúng Chung Thất chùa Phật Huệ sẽ chính thức làm Lễ đề cử và ra mắt tân Trụ Trì chùa Phật Huệ - Người sẽ thay thế cố HT thượng Từ hạ Trí đảm trách mọi Phật sự của chùa Phật Huệ cũng như nối tiếp con đường hoằng pháp độ sanh mà cố HT thượng Từ hạ Trí luôn thường mong mỏi.

Sự hiện diện đông đảo của quý Phật tử, quý Đồng hương không chỉ nói lên ân tình, nghĩa cử cao đẹp của mình đối với cố HT ân Sư thượng Từ hạ Trí, mà còn thể hiện tấm lòng tri ân, báo ân đối với một người Thầy đã dành chọn tâm nguyện và hoài bão hoằng dương chánh pháp trên đất khách.
Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.
Chùa Phật Huệ

CHƯƠNG TRÌNH LỄ CÚNG CHUNG THẤT

09.30h: Phật tử vân tập
10.00h-11.45h: Lễ Bạch Phật Khai Kinh - Lễ Cung Thỉnh Giác Linh Cố Hoà Thượng An Toạ
12.00h: Lễ Cúng Dường Trai Tăng và Ngọ Trai
14.00h: Lễ ra mắt Tân Trụ Trì Chùa Phật Huệ
14.30h: Tân Trụ Trì ban lời pháp nhủ.
15.00h: Chương Trình Lược Khoa Chẩn Tế nguyện cầu cho thập phương pháp giới chúng sanh khổ nạn và nguyện cầu cho tổ quốc Việt Nam luôn hoà bình, an lạc đồng hồi hướng công đức nguyện cầu cho giác linh cố HT thượng Từ hạ Trí được cao đăng Phật quốc.

0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites