Pages

18 June 2018

NGÀY PHẬT ĐẢN SANH - CÙNG NƯƠNG THUYỀN TỪ - XA LÌA BỜ MÊ - HƯỚNG VỀ BẾN GIÁC

Đại Lễ Phật Đản hàng năm không chỉ đơn thuần ở việc hàng Phật tử tri ân công đức một bậc Đại Đạo Sư đã khổ tâm thị hiện Ta Bà ngũ trược giúp cho chúng sanh muôn loài biết được bờ mê, bến giác, xa hơn – những người con Phật có thêm cơ hội để cùng thức tỉnh chính mình nương ánh từ quang...Ngày Thứ Bảy 09.06.2018 vừa qua chùa Phật Huệ Franfurt am Main đã long trọng tổ chức đón mứng Đại Lễ Phật Đản PL. 2562.

Vào lúc 10.30h Phật tử khắp nơi đã vân tập trang nghiêm tại Đại Hùng Bảo Điện để cùng nhau nghinh đón Chư Thượng Toạ, Chư Đại Đức Tăng Ni đến từ Pháp, Bỉ, Đức quốc quang lâm đạo tràng dâng hương bạch Phật, khai mừng Đại Lễ Phật Đản PL.2562.

Sau nghi thức Khai Lễ TT Thích Minh Phú (Tu viện trưởng Tu Viện Thiện Hoà - Đức quốc) đã thay mặt Chư Tôn Đức Tăng Ni hướng dẫn đạo tràng cùng tụng Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Phổ Môn Phẩm để nguyện cầu quốc thới, dân an, chúng sanh thập phương pháp giới đồng được sống trong ánh sáng hào quang của Phật pháp, cùng nương ánh đạo từ của Đức bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật - Người cách đây 2642 năm đã thị hiện đản sanh tại Vườn Lâm Tỳ Ni vì sự một đại sự nhân duyên duy nhất là giúp cho chúng sanh "Khai thị ngộ nhập tri kiến Phật".

Vì vậy Đại Lễ Phật Đản hàng năm không chỉ đơn thuần ở việc hàng Phật tử tri ân công đức một bậc Đại Đạo Sư đã khổ tâm thị hiện Ta Bà ngũ trược giúp cho chúng sanh muôn loài biết được bờ mê, bến giác, xa hơn – những người con Phật có thêm cơ hội để cùng thức tỉnh chính mình nương ánh từ quang, nương theo giáo pháp chân chánh mà Đức Bổn Sư truyền dạy không mỏi mệt trong suốt 49 năm Ngài trụ thế…nhờ đó mà cùng nhau phá mê-khai ngộ, lìa khổ-được vui, chuyển phàm-thành Thánh…


Dưới đây là những hình ảnh khai mừng Đại Lễ Phật Đản PL.2562 ngày Thứ Bảy 09.06.20 vừa qua.


Xin hoan hỉ clicken lên tấm hình
để xem ALBUM


0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites