Pages

18 June 2018

KHUNG CẢNH CÚNG DƯỜNG CHƯ TĂNG KHẤT THỰC

Xin giới thiệu cùng quý Phật tử  khung cảnh cúng dường Chư Tăng Khất thực trong đại lễ Phật Đản PL.2562 tại chùa Phật Huệ Frankfurt am Main...
0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites