Pages

20 August 2017

MỘT NGÀY TU HỌC AN LẠC CÙNG THẦY THIỆN SƠN

Xin giới thiệu cùng quý Phật tử những hình ảnh trong khoá Tu Một Ngày An Lạc do Thầy Thiện Sơn hướng dẫn ngày thứ Bảy 29-30.07.2017 vừa qua tại Frankfurt am Main...

Xin hoan hỉ click lên tấm hình để 
xem toàn bộ ALBUM


0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites