Pages

20 August 2017

NHỮNG HÌNH ẢNH LƯU NIỆM TỪ BUỔI THUYẾT PHÁP NGÀY 30.07.2017


Xin giới thiệu cùng quý Phật tử những hình ảnh lưu niệm từ buổi thuyết pháp tại Frankfurt am Main ngày 30.07.2017 vừa qua do TT Thích Lệ Quang giảng nhân chuyến hoằng dương Phật pháp tại Âu châu...


Xin hoan hỉ click lên tấm hình
để xem toàn bộ ALBUM
0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites