Pages

13 October 2016

NHỮNG HÌNH ẢNH ĐẠI LỄ TRAI ĐÀN CHẨN TẾ NGÀY 01-02.10.2016

Xin giới thiệu cùng quý Phật tử những hình ảnh ghi lại từ Đại Lễ Trai Đàn Chẩn Tế do chùa Phật Huệ tổ chức ngày 01-02.10.2016 vừa qua tại Frankfurt am MainXin hoan hỉ click lên tấm hình
để xem toàn bộ ALBUM

 

0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites