Pages

06 February 2017

NĂM MỚI AN VUIỞ đời vui Đạo tâm thường lạc
Phổ Hiền hạnh lớn nguyện giúp người!Năm Mới An Vui đã đến rồi
Lòng đất mở hội khắp nơi nơi
Lộc reo theo gió vươn màu biếc
Hoa nở trong trời rực sắc tươi
Tân niên hỷ lạc gia gia thịnh
Vận khí hưng long xứ xứ ngời
Ở đời vui Đạo tâm thường lạc
Phổ Hiền hạnh lớn nguyện giúp người!

Thích Thanh Hương

0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites